Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων

Διεύθυνση Γραφείου:
Ανδρέα Δημητρίου 30Α,
2024 Στρόβολος
Λευκωσία

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
Τ.Θ. 16138
2086 Λευκωσία – Κύπρος

Ώρες Γραφείου:
Τετάρτη 10.00 – 13.00
Παρασκευή 14.00 – 17.00

Τηλέφωνο Γραφείου: 22 210456
Κινητό Τηλέφωνο: 99 937613
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@strc.org.cy