ΤΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 25/03/2020

Στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων, το οποίο δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας κάθε χρόνο, καταγράφονται μεταξύ άλλων τα Προσόντα των εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων. Για το λόγο αυτό καλούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι Λογοπαθολόγοι να αποστέλλουν στο Συμβούλιο επιπρόσθετα προσόντα που αποκτούν και για τα οποία το Συμβούλιο δεν ενημερώθηκε. Σαν επιπρόσθετα προσόντα έχουν καθοριστεί από το Συμβούλιο, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, μετεκπαίδευση ή σεμινάρια διάρκειας πέραν των τριών μηνών, που έχουν συνάφεια με τον κλάδο της Λογοθεραπείας. Όλα τα φωτοαντίγραφα των επιπρόσθετων προσόντων πρέπει να είναι πιστοποιημένα από τον κοινοτάρχη ή πιστοποιών υπάλληλο και θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση: Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων, Τ.Θ. 16138, 2086 Λευκωσία – Κύπρος