Με βάση την Κυπριακή νομοθεσία, η προθεσμία για την πληρωμή για ανανέωση της άδειας σας είναι η 31η Δεκεμβρίου 2018. Σύμφωνα με τον Περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Νόμο 136(Ι)/2001/Μέρος IV/ άρθρο 9(1), «κανένας εγγεγραμμένος λογοπαθολόγος μπορεί να ασκεί το επάγγελμα εκτός αν έχει λάβει από το Συμβούλιο ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος». «Οι λογοπαθολόγοι που υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας εξαιρούνται από το πιο πάνω άρθρο». Συνεπώς, όλοι οι εγγεγραμμένοι λογοπαθολόγοι που ασκούν το επάγγελμα εκτός του δημοσίου, πρέπει να έχουν έγκυρη άδεια άσκησης επαγγέλματος.  Σε αντίθετη περίπτωση είναι ένοχοι αδικήματος

Θέλουμε να τονίσουμε ότι είναι σημαντικό οι πληρωμές για την ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος να γίνουν ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ διότι η λίστα με τα ονόματα των λογοπαθολόγων που θα έχουν ανανεώσει την άδειά τους, θα σταλεί στους ενδιαφερόμενους οργανισμούς (π.χ. Ραδιομαραθώνιο) μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2018. Αν η άδεια σας εκδοθεί εκπρόθεσμα τότε το όνομά σας θα συμπεριληφθεί στην επόμενη ενημέρωση της λίστας που θα γίνει τον Ιούνιο του 2018.

Τέλος έκδοσης ετήσιας άδειας άσκησης του επαγγέλματος

Το τέλος για την έκδοση της άδειας ανέρχεται στα €34.17 (Σύμφωνα με το άρθρο 4(1) των Περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Κανονισμών του 2005)
Η ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος αποστέλλεται αφού γίνει η κατάθεση του ποσού των  €34.17 στο λογαριασμό του Συμβουλίου Εγγραφής Λογοπαθολόγων με αριθμό 121- 01- 346304- 01 στην Ελληνική Τράπεζα και αποσταλεί η απόδειξη πληρωμής στη διεύθυνση :
Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων, Τ.Θ. 16138, 2086 Λευκωσία.
Εάν η απόδειξη πληρωμής δεν μπορεί να σταλεί ταχυδρομικώς, τότε μπορεί να γίνει ενημέρωση πληρωμής μέσω γραπτού μηνύματος στο 97722563. Μόλις γίνει η ενημέρωση για την πληρωμή τότε θα αποστέλλεται και θα γίνεται λήψη γραπτού μηνύματος στο κινητό του αποστολέα για επιβεβαίωση. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν γίνεται η  κατάθεση να ζητείται από τον/την ταμία να γράφεται το όνομά του εγγεγραμμένου λογοπαθολόγου ολογράφως δίπλα στο πεδίο «Λεπτομέρειες».

Είναι σημαντικό η ανανεωμένη άδεια για το τρέχον έτος όπως και το πιστοποιητικό εγγραφής πάνω στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός του μητρώου του εγγεγραμμένου λογοπαθολόγου,  να αναρτώνται  σε περίοπτη θέση στον χώρο εργασίας του εγγεγραμμένου λογοπαθολόγου.