ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Νόμου 136(Ι) του 2001, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με Αρ. 3549 στις 23 Νοεμβρίου 2001, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει :
(α) Τρεις εγγεγραμμένους λογοπαθολόγους που κατέχουν θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας, εκ των οποίων ένας από το Υπουργείο Υγείας και ένας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Υπουργό, και
(β) Τέσσερις εγγεγραμμένους λογοπαθολόγους οι οποίοι εκλέγονται και υποδεικνύονται για το σκοπό αυτό από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου.
Ως Πρόεδρος του Συμβουλίου εκλέγεται ένας από τα μέλη.
Η θητεία του Συμβουλίου είναι διετής.
Το πρώτο Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων διορίστηκε στις 24.9.2003.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ
Με ημερομηνία διορισμού 09/10/2019 – 08/10/2021

Πρόεδρος: Λουΐζα Βωνιάτη
(Εκλεγείσα από την ολομέλεια του Συλλόγου)
Αντιπρόεδρος: Μαρίνα Λάμπου
(Εκλεγείσα από την ολομέλεια του Συλλόγου)
Γραμματέας: Μαρία Κυριάκου-Σολομωνίδου
(Εκλεγείσα από την ολομέλεια του Συλλόγου)
Ταμίας: Νίκη Προδρομίτου
(Διορισθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού)

Μέλος: Άντρη Κυπριανού
(Διορισθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού)

Μέλος: Ιφιγένεια Οικονομίδου
(Εκλεγείσα από την ολομέλεια του Συλλόγου)

Μέλος: Μαίρη Κωνσταντίνου
(Διορισθείσα από το Υπουργείο Υγείας)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ
Με ημερομηνία διορισμού 18/05/2017 – 17/05/2019
Πρόεδρος: Δέσπω Μηναϊδου
(Εκλεγείσα από την ολομέλεια του Συλλόγου)
Αντιπρόεδρος: Λουίζα Βωνιάτη
(Εκλεγείσα από την ολομέλεια του Συλλόγου)
Γραμματέας: Θόη Ασβεστά
(Διορισθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού)
Ταμίας: Άντρη Παπαλεοντίου
(Εκλεγείσα από την ολομέλεια του Συλλόγου)
Μέλος: Έλενα Μαυροκωνσταντή
(Διορισθείσα από το Υπουργείο Υγείας)
Μέλος: Άντρη Μιχαηλίδου
(Διορισθείσα από το Υπουργείο Υγείας)
Μέλος: Άντρη Ζενιου
(Εκλεγείσα από την ολομέλεια του Συλλόγου)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ
Με ημερομηνία διορισμού 10/12/14 – 10/12/16
Πρόεδρος: Λουίζα Δαμιανού
(εκλεγείσα από την ολομέλεια του Συλλόγου)
Αντιπρόεδρος: Γιαννούλα Αμπίζα Στυλιανίδου
(εκλεγείσα από την ολομέλεια του Συλλόγου)
Γραμματέας: Άντρη Παπαλεοντίου
(εκλεγείσα από την ολομέλεια του Συλλόγου)
Ταμίας: Νίκη Προδρομίτου
(διορισθείσα από το Υπουργείο Παιδείας)
Μέλος: Αντωνιέτα Τουμαζή
(διορισθείσα από το Υπουργείο Υγείας)
Μέλος: Λουίζα Βωνιάτη
(διορισθείσα από το Υπουργείο Παιδείας)
Μέλος: Μαρία Καστράππη (εκλεγείσα από την ολομέλεια του Συλλόγου)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

Με ημερομηνία διορισμού 13/10/12 – 12/10/14
Πρόεδρος: Λία Χατζηγεωργίου – Ταπάκη
(εκλέχτηκε από ολομέλεια)
Αντιπρόεδρος: Φώφη Κωνσταντινίδου
(εκλέχτηκε από ολομέλεια)
—Άντρη Πιτσιλλίδου
(διορισμός από Υπουργείο Υγείας)
Ταμίας: Αννίτα Κουσουλίδου
(διορισμός από Υπουργείο Παιδείας)
—Γιαννούλα Αμπίζα Στυλιανίδου
(διορισμός από Υπουργείο Υγείας)
Υπεύθυνη για θέματα Ε.Ε.: Θόη Ασβεστά
(εκλέχτηκε από ολομέλεια)
—Λουίζα Δαμιανού (εκλέχτηκε από ολομέλεια)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ
Με ημερομηνία διορισμού 13/10/10 – 12/10/12
Πρόεδρος: Λία Χατζηγεωργίου – Ταπάκη
(εκλέγηκε από γενική συνέλευση του συλλόγου)
Αντιπρόεδρος: Φώφη Κωνσταντινίδου
(εκλέγηκε από γενική συνέλευση του συλλόγου)
Γραμματέας: Μαρίνα Καλλιμάχου
(εκλέγηκε από γενική συνέλευση του συλλόγου)
Ταμίας: Αννίτα Κουσουλίδου
(Υπουργείο Παιδείας)
Υπεύθυνη για θέματα ΓΕΣΥ: Μαίρη Κωνσταντίνου
(Υπουργείο Υγείας)
Υπεύθυνη για θέματα Ε.Ε.: Θόη Ασβεστά
(εκλέγηκε από γενική συνέλευση του συλλόγου)
Μέλος: Λεοντία Παυλίδου (Υπουργείο Παιδείας)
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με τον Περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Νόμο του 2001 το Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων είναι η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.
Το Συμβούλιο Εγγραφής καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Λογοπαθολόγων, το οποίο δημοσιεύεται κάθε χρόνο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
Το συμβούλιο εγγραφής καταχωρεί στο Μητρώο, όλα τα ονόματα των εγγεγραμμένων λογοπαθολόγων που έχουν πληρώσει το τέλος εγγραφής και τους έχει χορηγηθεί το πιστοποιητικό εγγραφής. Καλούνται οι Εγγεγραμμένοι Λογοπαθολόγοι οι οποίοι δεν κατονομάζονται στο Μητρώο, να πληρώσουν το τέλος εγγραφής για να τους χορηγηθεί το Πιστοποιητικό Εγγραφής. Το Πιστοποιητικό Εγγραφής συνιστά τη μοναδική απόδειξη ότι κάποιος επαγγελματίας είναι Λογοπαθολόγος εγγεγραμμένος από το Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων Κύπρου.

Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής με ημερομηνία Διορισμού: 5.11.08
ΜΕΛΗ
Θόη Φωτίου Ασβεστά
Εκλέγηκε από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
(Πρόεδρος)
Στέλιος Ανδρέου
Εκλέγηκε από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου (Αντιπρόεδρος)
Άντρη Μιχαηλίδου
Υπουργείο Υγείας (Ταμίας)
Λεοντία Παυλίδου
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Άντρη Νεοκλέους Κοντού
Εκλέγηκε από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
Αννίτα Κουσουλίδου
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Έλενα Αγαθαγγέλου
Εκλέγηκε από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου

Διορισμός Συμβουλίου Εγγραφής με ημερομηνία 27.7.2006

ΜΕΛΗ
Άντρη Μιχαηλίδου
Λεοντία Παυλίδου
Θόη Φωτίου Ασβεστά
Στέλιος Ανδρέου
Άντρη Κοντού
Δέσπω Μηναΐδου
Κάκια Πετεινού

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ 
ΜΕΛΗ
Άντρη Μιχαηλίδου – Υπουργείο Υγείας
Λεοντία Παυλίδου – Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Θόη Φωτίου Ασβεστά – Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Μαρία Χριστοπούλου – Ιδιώτης Λογοπαθολόγος
Κάκια Πετεινού – Ιδιώτης Λογοπαθολόγος
Δέσπω Μηναΐδου – Ιδιώτης Λογοπαθολόγος
Μαρίνα Καλλιμάχου – Ιδιώτης Λογοπαθολόγος
Στις 3.2.2005 οι Ιδιώτες Λογοπαθολόγοι αντικαταστάθηκαν από τα πρόσωπα που εκλέγηκαν και υποδείχθηκαν από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων και ήταν οι εξής:
Στέλιος Ανδρέου
Άντρη Νεοκλέους Κοντού
Δέσπω Μηναΐδου
Κάκια Πετεινού